Welkom bij VDS Vlaanderen

Het project VDS is een centraal gestuurd samenwerkingsverband voor het opleidingsonderdeel vakdidactische studie (VDS) zodat cursisten lerarenopleiding zich kunnen specialiseren in een specifieke vakdidactiek hierbij ondersteund door een lector met veel expertise in zijn vakgebied.

Situering

Om in te zetten op het continue versterken van onze specifieke lerarenopleidingen zetten de negen CVO van het GO! met een specifieke lerarenopleiding een samenwerkingsverband op rond vakdidactiek in het kader van het opleidingsonderdeel vakdidactische studie (VDS). In de loop van het schooljaar 2014-15 werd een proefproject opgezet met vier partners (COOVI, De Vlaamse Ardennen, Horito Turnhout, en Panta Rhei Gent) en 9 specifieke vakdidactieken. Vanaf 1 februari 2016 stappen ook de vijf andere CVO (IVO Brugge, Crescendo, de Oranjerie, Step Hasselt en Lino Lommel) mee in het project en worden 22 specifieke vakdidactieken ingericht, zie bijgevoegde tabel. VDS is een stagevak waarvoor de cursisten een aantal leerpaden op smartschool doorlopen en de hieraan verbonden opdrachten maken vooraleer ze een observatiestage in hun vakgebied doen. De lector VDS begeleidt de cursisten op het smartschoolplatform en beoordeelt de opdrachten, waarbij de opdracht verbonden aan de observatiestage het zwaarst doorweegt.

Krachtlijnen

  • Aanstelling van lectoren met specifiek profiel en veel vakinhoudelijke expertise
  • Efficienter inzetten van middelen: samenwerking maakt inrichten van specifieke vakdidactieken mogelijk.
  • Teach as you preach: maximaal inzetten van ICT in de opleiding, maximale aansluiting met het werkveld door het gebruik van Smartschool als leeromgeving.
  • Centrale aansturing

Klik hier voor een volledig overzicht van de vakdidactieken…